הודעות בענייני תכנון ובניה
 מספר תוכנית שם תוכנית  סוג פרסום  תאריך פרסום  פרסום
 מק/1/38/7/400  סעיף 77 וסעיף 78  פרסום סרוק 17/09/2014  קישור לפרסום

  הודעה בדבר עדכון מס' 1 להנחיות המרחביות 29.9.2016 להלן קישור להנחיות 

   הודעה בדבר פרסום הנחיות מרחביות /regional_guide/ogdan.aspx
   פרסום מיום 22.4.2016 להלן קישור לפרסום 

   לצפיה בפרסומים נוספים לחץ כאן