תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המוכר גם בשם "הרפורמה".
אנו מביאים לידיעתכם ולנוחיותכם את ריכוז הידע הרלוונטי למסלול "פטור מהיתר":

 1. דברי הסבר מאת מהנדס העיר
 2. רשימת המבנים והעבודות
 3. הנחיות מרחביות למבנים ועבודות הפטורים מהיתר
 4. הפניות וקישורים נוספים:
  מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא:
  http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

  הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים
  http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx ולכתובת ptor@netanya.muni.il


לשרותכם,
אגף רישוי ופיקוח על הבניה