סגירת תיק בהסדר

רצ"ב פרסומים לגבי סגירת תיקים משפטים בהסדר:

מספר תיק פיקוח 2014299

מספר תיק פיקוח 2012433