עמוד זה מאפשר לאתר פרטי בקשות וכן לאתר סריקות תיקי בניין לבקשות עם היתר

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"

  • איתור בקשה כללי
  • איתור בקשה לפי כתובת
  • איתור בקשה לפי מקרקעין
  • איתור בקשה לפי פרטי מבקש
איתור בקשה כללי:

איתור בקשה כללי:

איתור בקשה לפי כתובת:

איתור בקשה לפי כתובת:

איתור בקשה לפי מקרקעין:

איתור בקשה לפי מקרקעין:

איתור בקשה לפי פרטי מבקש:

איתור בקשה לפי מספר ת.ז. או שם מבקש: