עמוד זה מאפשר לאתר פרטי בקשות.

כניסה לבקשה יש להזין מספר תעודת זיהוי של אחד מבעלי העניין בבקשה, וללחוץ על הכפתור "שלח"

לכניסה לבקשה יש להזין את הקוד המזהה שניתן ע"י הוועדה המקומית, וללחוץ על הכפתור "שלח":

הזן תעודת זהות