טבלת תעריפי הועדה

מדד אחרון:
220.2434
מתאריך:
01/02/2017
טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.20.0 בניה -חדשה או תוספת בנייה לרבות יציע, בניני עזר,מצללות,שטחי שרות,מרפסות, גזוזטראות מ"ר 32.30 32.30
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 10.1.0 היטל שצ"פ: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 10.1.1 שטח מגרש שצ"פ מ"ר 18.15 20.43
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 10.1.2 שטח בניה שצ"פ מ"ר 21.10 23.76
היטלי פיתוח היטלי כביש 4.3 שטח מגרש -2016 מ"ר 59.69 58.74
היטלי פיתוח היטלי כביש 4.3.0 היטלי כביש -2016: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש 4.4 שטח בניה -2016 מ"ר 135.37 133.22
היטלי פיתוח היטלי מדרכה 5.3 שטח מגרש -2016 מ"ר 14.92 14.68
היטלי פיתוח היטלי מדרכה 5.3.0 היטלי מדרכה -2016: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מדרכה 5.4 שטח בניה -2016 מ"ר 33.84 33.30
היטלי פיתוח היטלי תיעול 6.5 שטח מגרש תיעול -2016 מ"ר 31.02 30.53
היטלי פיתוח היטלי תיעול 6.5.0 היטלי תיעול -2016: 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 6.5.2 שטח בניה תיעול -2016 מ"ר 70.35 69.23