הזמנת דף מידע

תיק מידע יימסר רק עם הגשת מפת מדידה מאושרת ע"י מודדת העיריה.

לפני תשלום אגרת פתיחת תיק מידע יש להעביר קובץ של מפת המדידה למייל הבא: irenah@netanya.muni.il

לאחר קבלת קובץ חתום דיגיטלית ע"י מודדת העיריה יש לצרפו בנוסף לכל יתר המסמכים הנדרשים.

במידה ותצורף מפה לא מאושרת – תיק המידע יידחה.

אין שינוי בהליך קבלת דף מידע

 אני מאשר שקראתי והבנתי


עמוד התשלום פעיל בדפדפן אינטרנט אקספלורר בלבד