הודעות בענייני תכנון ובניה

 

מספר תכנית שם תכנית סוג פרסום תאריך פרסום פרסום
מק/1/38/7/400 סעיף 77 וסעיף 78  פרסום סרוק 17/09/2014  קישור לפרסום
תמ"ל/ 1010 נתניה עין התכלת הפקדה 20/11/2016 קישור לפרסום

 

הודעה בדבר עדכון מס' 2 להנחיות המרחביות 1.12.2016להלן קישור להנחיות
הודעה בדבר עדכון מס' 1 להנחיות המרחביות 29.9.2016 להלן קישור להנחיות


הודעה בדבר פרסום הנחיות מרחביות

פרסום מיום 22.4.2016

 

לצפייה בפרסומים לבקשות ולתכניות בנין עיר לחץ כאן